BankStar tuyển dụng

1. Trưởng phòng kinh doanh (SL 1)

Mô tả công việc
– Chịu trách nhiệm quảng bá khóa học của công ty.
– Làm việc với các tổ chức về công tác tư vấn và đào tạo.
– Viết các bài PR về khóa học công ty.
– Thuyết trình, trình chiếu tính năng khóa học cho các đối tượng khách hàng.
– Soạn thảo tài liệu cho chương trình hội thảo, chương trình quảng bá, các tài liệu hướng dẫn.

Yêu cầu:
– Tốt nghiệp đại học Ngân hàng, Kinh tế hoặc bằng cấp liên quan.
– Có kiến thức về tư vấn và đào tạo.
– Có kinh nghiệm nắm giữ 3 năm ở vị trí tương đương.
– Có khả năng soạn thảo tờ hướng dẫn cho khóa học.
– Kỹ năng soạn thảo trình chiếu powerpoint tốt.
– Có khả năng đào tạo và thuyết trình.
– Tiếng anh giao tiếp.

2. Trưởng phòng Kế toán

Mô tả công việc

– Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp.
– Hạch toán thu nhập, chi phí, theo dõi TSCĐ, công cụ dụng cụ, công nợ, ngân hàng, nghiệp vụ khác, thuế GTGT và báo cáo thuế
– Theo dõi công nợ dựa trên báo cáo tài chính.
– In sổ chi tiết và tổng hợp khối văn phòng, tổng hợp theo công ty theo quy định

Yêu cầu:

– Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kế toán

– Có kinh nghiệm nắm giữ 3 năm ở vị trí tương đương.

2. Nhân viên kinh doanh hoặc cộng tác viên (SL 5)

Mô tả công việc
– Chịu trách nhiệm quảng bá khóa học của công ty.
– Làm việc với các tổ chức về công tác tư vấn và đào tạo.
– Viết các bài PR về khóa học công ty.
– Thuyết trình, trình chiếu tính năng khóa học cho các đối tượng khách hàng.
– Soạn thảo tài liệu cho chương trình hội thảo, chương trình quảng bá, các tài liệu hướng dẫn.

Yêu cầu:
– Tốt nghiệp đại học Ngân hàng, Kinh tế hoặc bằng cấp liên quan.
– Có kiến thức về tư vấn và đào tạo.
– Có kinh nghiệm thực tiễn.
– Có khả năng soạn thảo tờ hướng dẫn cho khóa học.
– Kỹ năng soạn thảo trình chiếu powerpoint tốt.
– Có khả năng đào tạo, và thuyết trình.
– Tiếng anh giao tiếp.

Hồ sơ gồm: CV, sơ yếu lý lịch, phô tô bằng cấp, chứng chỉ

Hạn nộp HS: ngày 30/8/2018

Liên hệ: Ms. Hoà: 024.6652.8986, email: bankstarhn@gmail.com

Lưu ý: Ứng viên có thể gửi CV vào email trên

Xin trân trọng cảm ơn!