Lịch khai giảng

Nghệ thuật giao tiếp

Chương 03: Phép nói ví von

CHƯƠNG 03 Vận dụng phép ví von để nói lí lẽ, hình tượng sinh động, nội dung sâu sắc, sức thuyết …

Bài viết