Bài viết

Giao dịch bảo đảm bằng tài sản vô hình : một số gợi ý hoàn thiện quy định hiện hành

Ngày nay, tài sản vô hình có xu hướng chiếm một tỷ trọng ngày càng quan trọng trong tổng tài sản của một doanh nghiệp[1]. Việc sử dụng tài sản vô hình để bảo đảm nghĩa vụ có rất nhiều ưu điểm so với tài sản hữu hình bởi vì giúp tránh được nguy cơ tài sản bị mất, bị phá hủy hay giảm giá trị. Hơn nữa tài sản vô hình có thể được lưu trữ và chuyển giao bằng các phương tiện điện tử mà không chịu hạn …

5 Tháng Mười Một 2017| Bài viết, TIN TỨC MỚI

Khoá học “Cho vay thế chấp bất động sản, kỹ năng nhận diện rủi ro pháp lý và biện pháp phòng ngừa”

BankStar tổ chức khoá học với chủ đề “Cho vay thế chấp bất động sản, kỹ năng nhận diện rủi ro pháp lý và biện pháp phòng ngừa” tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh. Khoá học này giúp học viên rèn luyện các kỹ năng quản lý, nhận diện rủi ro pháp lý và các biện pháp phòng ngừa trong quá trình xem xét cấp tín dụng. Khoá học được thiết kế với nhiều tình huống dựa trên các vụ việc thực tế, giúp học viên hệ …

Luật doanh nghiệp mới sẽ làm khó ngân hàng khi cho vay?

Luật doanh nghiệp 2014 (LDN 2014) đã chính thức có hiệu lực. Có khá nhiều quy định mới trong văn bản này sẽ có tác động đáng kể đến việc cho vay và nhận tài sản bảo đảm của ngân hàng. Tìm hiểu thông tin về hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp vay Để đảm bảo tuân thủ quy định về điều kiện cho vay do Ngân hàng Nhà nước ban hành, ngân hàng phải tìm hiểu xem liệu dự án đầu tư và phương án sản …

5 Tháng Mười Một 2017| Bài viết, TIN TỨC MỚI