Chưa được phân loại

Khóa học: “Phòng ngừa rủi ro khi nhận và quản lý tài sản bảo đảm là hàng hóa”

Công ty TNHH Tư vấn và Đào tạo BankStar xin trân trọng cảm ơn Quý Đơn vị đã dành cho công ty chúng tôi sự tín nhiệm và hợp tác trong thời gian qua. Trong thực tế cấp tín dụng, hàng hóa là một loại tài sản bảo đảm khá thông dụng, đặc biệt trong hoạt động tài trợ xuất, nhập khẩu. Việc nhận tài sản bảo đảm là hàng hóa cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro đối với các tổ chức tín dụng, đặc biệt khi hàng hóa là …